Instrument för forskning, analys och materialtestning

Instrument för forskning och analys – ozongeneratorer, analysutrustning och monitorer för ozon, CO, CO2 och andra gaser, utrustning för UV-Ozon rengöring av elektronik samt ultraljudsonikatorer för sönderdelning, dispergering och homogenisering.

  • Instrument för kontroll och analys – mätning av CO2-halt, ozonhalt, UV, svavelanalys, ytkemi etc.
  • Ozonutrustning (generatorer, läckindikering, larmsystem, ozonnedbrytning, analysinstrument)
  • UV-utrustning och larm
  • Ozon / UV-kammare för industriell rengöring av halvledare samt optisk och medicinsk utrustning
  • Sonikator / Ultraljudsonikator för sönderdelning av cellmembran, homogenisering och nanopartikeldispergering.

Produkt information

Instrument