Övriga produkter

Detergenter – laboratoriediskmedel. Stromatol för räkning av blodplättar. Polymerer, mikropartiklar, gjutformar samt hartser för inbäddning av preparat för mikroskopering.

Produktinformation

Övriga produkter