Tillverkare: Immunologi, cell- och mikrobiologi

Tillverkare Webbplats Produkter
Abcam Webbplats Antikroppar, proteiner, kit
Antigenix Webbplats Antikroppar, proteiner, kit
Bachem Webbplats Peptider, antikroppar, organiska föreningar
BioAssay Works Webbplats Guldnanopartiklar och kolloidalt guld, isotypningskit för mus
BioVendor Webbplats ELISA kit, antikroppar, rekombinanta proteiner och produkter för borttagning av endotoxiner
BMA Biomedical Webbplats Antikroppar, ELISA kit
Calbiotech, Inc Webbplats ELISA kit, Reagens för development kit
Cel-Line / Erie Scientific Webbplats Objektglas, tryckta i färg med 1-80 brunnar, HTC, autoklaverbara, ADCELL mm
Cell Sciences Webbplats Antikroppar och cytokiner
Decon Laboratories Webbplats Decon 90 och Neutracon – rengöringsmedel för laboratoriebruk
Diagnostic Reagents Webbplats In-vitro diagnostika för kontroll av terapi med antikoagulanter och applikationer inom koagulation och hematologi.
EuroBioSciences Webbplats Antikroppar, CD-antikroppar
Everest Biotech Ltd Webbplats Antikroppar
Exalpha Webbplats Antikroppar och proteiner
Genovac Webbplats Tillverkning av antikroppar genom genetisk immunisering
GenWay Webbplats Antikroppar, proteiner, ELISA kit
Glycosynth Webbplats Enzymsubstrat för mikrobiologi
IBL International GmbH Webbplats Immunoassays för diagnostik, antikroppar, tumörmarkörer, cytokiner
ICL Lab Webbplats antikroppar, proteiner, ELISA kit, referensstandarder för serum
Innovative Research Webbplats Human- och djurplasma, serum, helblod, koagulationsfaktorer, proteiner, antikroppar och kit. Human- och djurvävnad samt kroppsvätskor.
Jackson ImmunoResearch Webbplats Sekundärantikroppar, ImmunoGold – kolloidalt guld, normalserum
Kamiya Biomedical Company Webbplats Antikroppar, proteiner, kit
Lee Biosolutions Webbplats Antikroppar, proteiner, kroppsvätskor
Mascia Brunelli Webbplats Stromatol – för färgning av trombocyter(blodplättar)
NBS Biologicals Webbplats Kemikalier, biokemikalier, antikroppar
PeproTech Webbplats Cytokiner, antikroppar, proteiner, ELISA kit
Polysciences Webbplats Monomerer, polymerer, mikrosfärer och partiklar, produkter för ljus- och elektronmikroskopi; fixering, inbäddning, snittning, montering och färgning, provhållare (eng. grid)
rPeptide Webbplats Forskningsprodukter för Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom
ScyTek Webbplats Peptider, antikroppar, ELISA kit, immunohistokemi
SkyBio Webbplats Antikroppar, peptider, buffertar, kromogener, blockeringsreagens, diluenter och stabilisatorer för ELISA och immunohistokemi (IHC)
VMRD – Veterinary Medical R&D Webbplats Kit för veterinär diagnostik, antikroppar, immunologiska reagens
Zen-Bio Webbplats Humana Preadipocyter och Adipocyter samt medier för cellodling, blodprodukter