Tillverkare: Immunologi, cell- och mikrobiologi

Tillverkare Webbplats Produkter
Abcam Webbplats Antikroppar, proteiner, kit
BioAssay Works Webbplats Guldnanopartiklar och kolloidalt guld, isotypningskit – mus, råtta och human
BMA Biomedical Webbplats Antikroppar, ELISA kit
Calbiotech, Inc Webbplats ELISA kit, Reagens för development kit
Cel-Line / Erie Scientific Objektglas, tryckta i färg med 1-80 brunnar, HTC, autoklaverbara, ADCELL mm
Cell Sciences Webbplats Antikroppar och cytokiner
Decon Laboratories Webbplats Decon 90 och Neutracon – rengöringsmedel för laboratoriebruk
Diagnostic Reagents Webbplats In-vitro diagnostika för kontroll av terapi med antikoagulanter och applikationer inom koagulation och hematologi.
Everest Biotech Ltd Webbplats Antikroppar
Exalpha Webbplats Antikroppar och proteiner
GenWay Webbplats Antikroppar, proteiner, ELISA kit
Glycosynth Webbplats Enzymsubstrat för mikrobiologi
ICL Lab Webbplats antikroppar, proteiner, ELISA kit, referensstandarder för serum
Innovative Research Webbplats Human- och djurplasma, serum, helblod, koagulationsfaktorer, proteiner, antikroppar och kit. Human- och djurvävnad samt kroppsvätskor.
Jackson ImmunoResearch Webbplats Sekundärantikroppar, ImmunoGold – kolloidalt guld, normalserum
Lee Biosolutions Webbplats Antikroppar, proteiner, kroppsvätskor
Mascia Brunelli Webbplats Stromatol – för färgning av trombocyter (blodplättar)
VMRD – Veterinary Medical R&D Webbplats Kit för veterinär diagnostik, antikroppar, immunologiska reagens
Zen-Bio Webbplats Humana Preadipocyter och Adipocyter samt medier för cellodling, blodprodukter