Tillverkare: Metaller och kemikalier

Tillverkare Webbplats Produkter
Alfa Aesar Webbplats Ultrarena metaller: pulver, nanopulver, folie och tråd, oorganiska föreningar
BioAssay Works Webbplats Guldnanopartiklar, kolloidalt guld, isotypningskit för mus
Chempur Webbplats Metallpulver, nanopulver och oorganiska föreningar
Goodfellow Webbplats Ultrarena metaller: pulver, folie och tråd