Tillverkare: Metaller och kemikalier

Tillverkare Webbplats Produkter
Alfa Aesar Webbplats Ultrarena metaller: pulver, nanopulver, folie och tråd, oorganiska föreningar
BioAssay Works Webbplats Guldnanopartiklar, kolloidalt guld, isotypningskit för mus
Cerac Webbplats Metallpulver, oorganiska föreningar, metaller för vakuumdeposition (förångning) och sputtring
Chempur Webbplats Metallpulver, nanopulver och oorganiska föreningar
Goodfellow Webbplats Ultrarena metaller: pulver, folie och tråd
NBS Biologicals Webbplats Kemikalier, biokemikalier och antikroppar
Polysciences Webbplats Monomerer, polymerer, mikrosfärer och partiklar, produkter för ljus- och elektronmikroskopi; fixering, inbäddning, snittning, montering och färgning, provhållare (eng. grid)