Tillverkare: Mikroskopi

Tillverkare Webbplats Produkter
Cel-Line / Erie Scientific Objektglas, tryckta i färg med 1-80 brunnar, HTC, autoklaverbara, ADCELL mm
Mascia Brunelli Webbplats Stromatol – för färgning av trombocyter(blodplättar)
Novakemi Objektglas, tryckta i färg med 1-80 brunnar, HTC, autoklaverbara