Tillverkare: Mikroskopi

Tillverkare Webbplats Produkter
Cel-Line / Erie Scientific Webbplats Objektglas, tryckta i färg med 1-80 brunnar, HTC, autoklaverbara, ADCELL mm
Mascia Brunelli Webbplats Stromatol – för färgning av trombocyter(blodplättar)
Novakemi
Polysciences Webbplats Monomerer, polymerer, mikrosfärer och partiklar, produkter för ljus- och elektronmikroskopi; fixering, inbäddning, snittning, montering och färgning, provhållare (eng. grid)