Tillverkare: Övriga produkter

Tillverkare Webbplats Produkter
BioAssay Works Webbplats Guldnanopartiklar och kolloidalt guld, isotypningskit för mus
Decon Laboratories Webbplats Disk- och rengöringsmedel för laboratorier – Decon 90
Mascia Brunelli Webbplats Stromatol – för färgning av trombocyter(blodplättar)
Polysciences Webbplats Monomerer, polymerer, mikrosfärer och partiklar, produkter för ljus- och elektronmikroskopi; fixering, inbäddning, snittning, montering och färgning, provhållare (eng. grid)